Mattei 500 (0,49 - 1,97 m³/min) I denna storlek på Mattei lamellkompressor är det ingen annan kompressor på marknaden som kan konkurera när det gäller flöde/kW. Spannet är 4 till 11 kW, maxtrycken 8, 10 eller 13 bar och flöden mellan 0,49 och 1,97 m³/min. Lamellkompressorn ger 15-20% mer luft/kW än alla konkurerande skruvkompressorer utan överlastad elmotor. Kompressorn finns självklart i ljuddämpad version och i PLUS-versionen inkluderas integrerad ky... Läs mer
Mattei OPTIMA (1,19 - 17,99 m³/min) För optimal energibesparing finns denna varvtalsstyrda Mattei lamellkompressor som vid gynsamma förhållande kan sänka era energikostnader med upp till 35%.Med ett förinställt måltryck justerar frekvensomformaren elmotorns varvtal för att på så vis endast producera den luftmängd som förbrukas för stunden. På så vis försvinner all kostsam tomgångskörning (avlastningstid) och energibesparingen är... Läs mer
Mattei lamellkompressor Att komprimera luft med roterande lameller är en enkel och förnuftig teknik som i många fall visat sig vara väl så bra som konventionella skruvkompressor. Vi har i dag exemplar som roterat över 200.000 drifttimmar (över 22 år dygnet runt) och det med samma lamellpaket. Tekniken bygger på att centrumet på en lamellförsedd rotor är förskjutet i förhållande till det omgivande statorhuset och på så vis ta... Läs mer
Mattei BLADE (160 - 1700 L/min) Mattei BLADE är en perfekt kompressor för små och medelstora företag som ställer höga krav på tryckluftsproduktionen och dess kvalité. Denna lamellkompressor finns i effekterna 1,5 - 11 kW och levererar i 8 bars utförandet fritt avgivet 160 - 1700 L/min vid 6 bars tryck.  Modellen finns även i 10 & 13 bars utföranden.  Blade har ljuddämpande huv som standard och levereras med eller utan luftbehållare (270L)... Läs mer
Mattei 1000 (1,87 - 3,75 m³/min) Denna modell av kompressor finns i utförandet 15, 18 och 22 kW, maxtrycken 8, 10 eller 13 bar och flödena ligger mellan 1,87 och 3,75m³/min. Lamellkompressorn Mattei 1000 finns i både ljuddämpad och öppen version (AC & ERC). PLUS-versionen inkluderar integrerad kyltork. Kompressorns kvalité är den bästa du kan få och att den sen är mycket driftsäker och samtidigt enkel i sin konstruktion gör ju inte saken sämre. Ä... Läs mer
Mattei 2000 (3,67 - 8,90 m³/min) Denna modell finns med effekten 30, 37, 45 och 55 kW där maxtrycken är 8, 10 eller 13 bar samt flöden som ligger mellan 3,67 och 8,90m³/min. Mattei 2000 finns i både ljuddämpad och öppen version (AC & ERC). PLUS-versionen inkluderar integrerad kyltork. Kvalitén är den bästa du kan få och att den sen är driftsäker och enkel i sin konstruktion gör ju inte saken sämre. Har du flera kompressorer så låter M... Läs mer
Mattei Maxima (6,45 - 32,15 m³/min) Maxima är den i särklass bästa energibesparande lösningen vid konstant luftförbrukning. Med mångårig forskning, materialutveckling och putsning på den geometriska utformningen får du med denna lamellkompressor vid endast 1000 varv/minut ett effektförhållande på 5,4kW/m³luft /min vilket är en klass för sig. Denna eminenta lamellkompressor finns i versionerna 30, 55, 75, 110 och 160 kW, maxtrycken 8, 10, 13 bar o... Läs mer
Sida:1(Av: 1)

© Copyright Kompressor Teknik K.L. AB 2020

  Kompressor Teknik K.L. AB
Ringögatan 16
417 07 Göteborg
Tel: 031-23 66 23
info@kompressorteknik.nu