Mattei 500 (0,49 - 1,97 m³/min)

I denna storlek på Mattei lamellkompressor är det ingen annan kompressor på marknaden som kan konkurera när det gäller flöde/kW.

Spannet är 4 till 11 kW, maxtrycken 8, 10 eller 13 bar och flöden mellan 0,49 och 1,97 m³/min.

Lamellkompressorn ger 15-20% mer luft/kW än alla konkurerande skruvkompressorer utan överlastad elmotor. 

Kompressorn finns självklart i ljuddämpad version och i PLUS-versionen inkluderas integrerad kyltork.

Denna kompressor kan köras i modulerande läge (konstant tryck) vilket i vissa sammanhang kan vara fördelaktigt.

För mer information om denna Mattei kompressor vänligen kontakta oss!



© Copyright Kompressor Teknik K.L. AB 2020

  Kompressor Teknik K.L. AB
Ringögatan 16
417 07 Göteborg
Tel: 031-23 66 23
info@kompressorteknik.nu