Mattei lamellkompressor

Att komprimera luft med roterande lameller är en enkel och förnuftig teknik som i många fall visat sig vara väl så bra som konventionella skruvkompressor. Vi har i dag exemplar som roterat över 200.000 drifttimmar (över 22 år dygnet runt) och det med samma lamellpaket.

Tekniken bygger på att centrumet på en lamellförsedd rotor är förskjutet i förhållande till det omgivande statorhuset och på så vis tar lamellerna med sig luften till ett trängre utrymme och komprimeringen är ett faktum. 

Lamellerna vilar på en oljefilm liksom rotorns axel vilar på en oljefilm i gavlarnas oljesmorda bussningar. Med andra ord så är det aldrig någonsin metallisk kontakt i lamellhuset eller i gaveln och därav det obefintliga slitaget och den extremt långa livslängden.

För mer information om Mattei lamellkompressor vänligen kontakta oss! 

 

 

 

 

 

 


© Copyright Kompressor Teknik K.L. AB 2020

  Kompressor Teknik K.L. AB
Ringögatan 16
417 07 Göteborg
Tel: 031-23 66 23
info@kompressorteknik.nu