Mattei Maxima (6,45 - 32,15 m³/min)

Maxima är den i särklass bästa energibesparande lösningen vid konstant luftförbrukning. 

Med mångårig forskning, materialutveckling och putsning på den geometriska utformningen får du med denna lamellkompressor vid endast 1000 varv/minut ett effektförhållande på 5,4kW/m³luft /min vilket är en klass för sig.

Denna eminenta lamellkompressor finns i versionerna 30, 55, 75, 110 och 160 kW, maxtrycken 8, 10, 13 bar och ett flöde mellan 6,45 - 32,15 m³/min.

För mer information om denna Mattei kompressor vänligen kontakta oss!© Copyright Kompressor Teknik K.L. AB 2020

  Kompressor Teknik K.L. AB
Ringögatan 16
417 07 Göteborg
Tel: 031-23 66 23
info@kompressorteknik.nu