Mattei OPTIMA (1,19 - 17,99 m³/min)

För optimal energibesparing finns denna varvtalsstyrda Mattei lamellkompressor som vid gynsamma förhållande kan sänka era energikostnader med upp till 35%.

Med ett förinställt måltryck justerar frekvensomformaren elmotorns varvtal för att på så vis endast producera den luftmängd som förbrukas för stunden.

På så vis försvinner all kostsam tomgångskörning (avlastningstid) och energibesparingen är ett faktum. Det är inte ovanligt att kompressorns inköpskostnad betalar sig själv inom ett par år i form av nyvunnen energibesparing.


Mattei kompressorn saknar dessutom axiell belastning i kompressionssteget vilket gagnar för att livslängden på steget blir avsevärt längre än på en skruvkompressor.

Här byts inga skruvpaket vid 40-60 tusen timmar vilket är en mycket kostsam åtgärd.

För mer information om denna Mattei kompressor vänligen kontakta oss!
© Copyright Aircenter AB 2023

  Aircenter AB
Ringögatan 16
417 07 Göteborg
Tel: 031-23 66 23
info@aircenter.se