Pneumatech OWS - Kondensatreningsverk


Hur effektiv processen än må vara så producerar en kompressor oundvikligen mer än bara tryckluft.

En av biprodukterna är en stor volym kondensat, vanligen en emulgerad kombination av olja och vatten som utgör en allvarlig miljöfara.

Endast genom att behandla kondensatet på rätt sätt kan vi se till att det inte skadar miljön.

Så innan du släpper ut kondensatet i golvbrunnen låt Pneumatech kondensatreningsverk ta hand om ert oljeutsläpp. 


Pneumatech OWS Olja/Vattenseparator
 - Download >>>

 


© Copyright Kompressor Teknik K.L. AB 2020

  Kompressor Teknik K.L. AB
Ringögatan 16
417 07 Göteborg
Tel: 031-23 66 23
info@kompressorteknik.nu