OLYMPIAN PLUS - Regulatorer

Tryckregulatorer - R64G & R68G - G1/4 till G1 1/2 

Konstruktion med membran och balanserad ventil ger god reglerkaraktäristik. Regulatorn finns som avluftande ock icke avluftande variant.

Som tillbehör finns väggfäste, manometer, säkerhetskåpa med plomberingsmöjlighet samt kombinations-ok för sammansättning av flera enheter i Olympia Plus serien.

TEKNISKA DATA
Media: Enbart tryckluft
Maximalt inloppstryck: 17 bar (R64G)
Maximalt inloppstryck: 20 bar (R68G)
Manometerportar: Rc 1/8
Omgivningstemperatur: -20˚C till +80˚C
Tryckområde: B64G: 0,3...10 bar
Tryckområde: B68G: 0,4...8 bar

För mer information vänligen kontakta oss!© Copyright Aircenter AB 2023

  Aircenter AB
Ringögatan 16
417 07 Göteborg
Tel: 031-23 66 23
info@aircenter.se