OLYMPIAN PLUS - Smörjare

Smörjare - L64, L68 - G1/4 till G11/2

Micro-fog plug-in smörjare för generella pneumatiska applikationer, kallas mera allmänt för dimsmörjare.

Denna enhet finns med tillbehör såsom väggfäste och kombinations-ok för sammansättning av flera enheter i Olympia Plus serien.

TEKNISKA DATA
Media: Enbart tryckluft
Maximalt inloppstryck: 17 bar
Startpunkt: L64: 1,5 dm3/s
Startpunkt: L68: 6 dm3/s
Behållarkapacitet (l): L64 = 0,2 L
Behållarkapacitet (l): L68 = 0,5 L
Omgivningstemperatur: -20°C till +80°C

För mer information om Norgren´s produkter vänligen kontakta oss!© Copyright Aircenter AB 2023

  Aircenter AB
Ringögatan 16
417 07 Göteborg
Tel: 031-23 66 23
info@aircenter.se