OLYMPIAN PLUS - Andningsluftaggregat

Andningsluftaggregat - FFB64 & FFB68 - G1/4 till G3/4 

Högeffektivt oljeavskiljningsfilter med aktivt kolelement som avskiljer oljeångor och odörer till luftkvalitet enligt ISO 8573-1: Klass 1.7.1.

Förmonterade kombinationer inkluderar ett förfilter för generellt bruk (partikelfilter) och 'Ultraire®' olje/oljeångaavskiljande filter (olja & kol-filter).

Kombinationsenheten finns i flera storlekar för upp till fem andningsmasker. Enheten lämpar sig ypperligt till dykare som slangdyker eller vid lackerinsarbeten t.ex.

Not: Detta filter tar inte bort kolmonoxid, koldioxid eller andra giftiga gaser.

TEKNISKA DATA
Media: Enbart tryckluft
Maximalt inloppstryck: 17 bar
Kvarvarande oljemängd: 0.003 mg/m3 (vid 21°C)
Partikelavskiljning: Ner till 5μm
Omgivningstemperatur: -20°C till +65°C
Kontakta vår Tekniska avdelning för bruk under +2°C

MATERIAL
Behållare: aluminium och zink
Hus och ok: zinklegering eller aluminium
Förfilterelement: sintrat brons eller plast
Huvudfilterelement och aktivt kolfilterelement: kompositmaterial

För mer information om Norgren´s produkter vänligen kontakta oss!© Copyright Aircenter AB 2023

  Aircenter AB
Ringögatan 16
417 07 Göteborg
Tel: 031-23 66 23
info@aircenter.se